Módosult a délutáni benntartózkodás rendje

A járványügyi helyzet miatt a felső tagozat számára korábban meghirdetett 15 óráig tartó kötelező iskolai benntartózkodás előírásai módosultak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, valamint Prof. Dr. Kásler Miklós, az EMMI minisztere által kiadott módosított intézkedési terv alapján iskolánk legfontosabb feladatává vált a biztonságos nevelési-oktatási feltételek megteremtése. Ezért a felső tagozat számára a korábban meghirdetett 15 óráig tartó kötelező iskolai benntartózkodás előírásai módosultak. Abban az esetben, ha a szülő meg tudja oldani gyermeke biztonságos felügyeletét, és nem kíván igényelni tanulószobai foglakozást, vagy nem jelentkezett egy szakkörre sem, lehetősége van – az alábbi kérelem kitöltésével – kérelmezni gyermeke felmentését a délutáni, 15 óráig tartó foglalkozások alól. A kérelem addig érvényes, ameddig az Emberi Erőforrások Minisztériuma által javasolt intézkedési terv hatályos. (Azoknak, akik nem élnek a felmentés kérésével, továbbra is szándékunkban áll, létszám alapján biztosítani a délutáni tanórai foglalkozásokat/szakköröket.)