Ügyelet

Ügyeleti kérelem >>

Étkeztetés

Kitöltendő nyilatkozat az átutalásos díjbefizetésről >>

Délutáni benntartózkodás

Kérelem >>

Beiskolázás

Papi ajánlás >>

Szándéknyilatkozat >>

Jelentkezés a Szent Efrém-iskola 1. osztályába >>

Alapdokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat (2019) >>

Házirend (2019) >>

Pedagógiai Program (2019) >>

Közzétételi lista

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató >>

2. Az iskolai beiratkozás >>

3. Az engedélyezett osztályok, csoportok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma >>

4. Az intézmény nyitvatartási rendje >>

5. A tanulók iskolába érkezésének időpontja >>

6. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei >>

7. A vezetők ügyeleti rendje a 2019/2020-as tanévben >>

8. Pedagógus és nem pedagógus állományú dolgozók iskolai végzettsége >>

9. A tanítás nélküli munkanapok >>

10. Tanórán kívüli foglalkozások >>

11. Osztályok és osztályfőnökök >>

12. Alapfokú Művészetoktatás >>

13. Az alapfokú művészeti iskola pedagógusai és végzettségük >>

14. Állandó rendezvényeink, hagyományos feladataink >>

15. Az iskola helyi rendje >>

16. Osztályozó-, javító-, különbözeti vizsga >>

17. A tanulók le- és kimaradásával és évfolyamismétlőkkel kapcsolatos eljárás >>

18. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai >>

19. Adatkezelés az intézményben >>

20. Gyakornoki szabályzat >>

21. Informatikai szabályzat >>

22. Középiskolák visszajelzései >>