Fáklyás felvonuláson és további izgalmas programokon vehettek részt az érdeklődők beiskolázási rendezvénysorozatunk november 10-ei állomásán

Egy szép, régi hagyományt elevenített föl iskolánk november 10-én, szerda este: Márton püspökre emlékezve lámpás felvonulást tartottunk az iskolába készülő óvodásokkal és a pedagógusokkal. (Bródi-Szilágyi Ilona beszámolója)

A Márton-napi lampionos felvonulás csak a 19. század elejétől jött szokásba, elsősorban német nyelvterületen. Ennek célja elsősorban az volt, hogy a fény, amely a jó cselekedetet jelképezi, mindenkihez eljusson. Manapság ebben elsősorban a gyerekek vesznek részt, sötétedéskor a maguk készítette lampionjaikkal járják az utcákat, miközben régi Márton-napi dalokat énekelnek.
A mi nagycsoportosaink a Vígkedvű Mihály utcáról a Kossuth utcára vonultak át, az alsó tagozatos kisdiákok pedig elkísérték őket erre az útra. A Szent Efrém-óvodából a Szent Efrém-iskolába mentek együtt kézen fogva, apró kis mécsesekkel a kezükben, élükön „Márton püspökkel”, avagy Gánicz László atyával, aki óvodánk lelki vezetője is egyben. Hűen tükrözi intézményünk munkásságát, hogy Deli Gabriella, Artisjus-díjas karnagy vezetésével Márton-naphoz kötődő énekekkel tették meghittebbé a közös sétát.

Az iskolában már sokan várták őket, köztük Székely Tamás néptáncoktató is, aki a kisebbeknek táncházat tartott, és egy pár lépést el is sajátítottak az apróságok. A szülőket addig az új Pódiumteremben várta iskolánk vezetősége, ahol részletes tájékoztatót tartottak számukra az intézmény életéről, sajátosságairól. Vas Péter igazgató úr beszédében kiemelte a hitre nevelés fontosságát, a katolikus és ezen belül is a görögkatolikus ünnepeink jelentőségét. Emellett fontosnak tartotta megemlíteni, hogy kapunk nyitva áll bármilyen felekezethez tartozó családok gyerekei előtt. Mint mondta: iskolánk egyik sajátossága, hogy családias és gyermekközpontú, semhogy versenyistálló legyen (ahogy manapság sokan fogalmaznak). Intézményünk a város szívében van, ami igen sokat jelent a családoknak. Itt minden gyermek megtalálhatja a számára megfelelő kibontakozási lehetőséget: legyen az akár zenei, nyelvi képzés, de a sport területén is van lehetőség a tehetséggondozásra. Mint mondta: nem az a feladat, hogy a gyermekeket túlterheljük, hanem a pedagógiai folyamatok során minél közelebb vigyék őket egyéni példamutatással Krisztushoz és egymáshoz.
Sivadó Miklós atya, iskolánk lelki vezetője hangsúlyozta: két közös fenntartású intézményünk: a Szent Efrém és a Szent László Gimnázium lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekeink az óvodától az érettségiig közös erkölcsi alapokon nyugvó nevelésben részesüljenek.

Elhangzott az is: alsóban napközis, felsőben tanulószobai ellátást, illetve menzát biztosítunk. Az “A” osztályosok emelt szinten tanulják az ének-zenét, a “B” osztályok magasabb óraszámban részesülnek idegen nyelvi (angol vagy német) és informatikai oktatásban. 2003 óta alapfokú művészetoktatás bevezetésére nyílt lehetőség, jelenleg furulya, fuvola, ütő, zongora, zeneismeret, grafika és néptánc tanszakok működnek. Az iskola életében fontos szerepe van a tanórán kívüli tevékenységeknek, szakköröknek. Médiás tanulóink színvonalas újságot szerkesztenek, változatos magazinműsorokat készítenek, s már négy alkalommal elnyerték „Az év diákrádiója” országos címet. Működik intézményünkben kézműves és természetjáró szakkör, vállalunk ECDL-Start vizsgára való felkészítést, szervezünk matematikai logika tehetséggondozást, tartunk citeraoktatást, kölyökatlétikát, felzárkóztató foglalkozásokat és felvételi előkészítést is. Az új FIBA minősítésű sportcsarnokunk pedig egyszerre szolgálja a DEAC utánpótlást és diákjainknak a mindennapi mozgáshoz szükséges teret. Erről bővebben Kovács Balázs szakedző beszélt a vendégeknek.

Az eseményen felszólalt Nemes József, a Lautitia kóruscsalád karnagya is, bemutatva a kodályi alapokra támaszkodó magas színvonalú ének-zenei oktatást. A szülők megismerhették a leendő osztályfőnököket is, Bródi-Szilágyi Ilona és Bucskuné Almási Lilla személyében.

Bízunk benne, hogy a leendő elsős gyerekekkel és szüleikkel legközelebb 2021. november 25-én találkozunk, amikor nyílt tanítási napot tartunk 8.30 és 10.30 között, emellett játszóházzal várjuk a családokat.

A fáklyás felvonulásról Molnár Péter (haon.hu) is készített néhány szép fotót, továbbá két videó is megtekinthető az alábbi oldalon >>