Közlemény a 2021/22. nevelési/oktatási év beiratkozási rendjéről

Ezúton tájékoztatom, hogy a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 19/2021. (III.10.) EMMI-határozat értelmében az általános iskolai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 12–16.

Az intézményvezetés kérése, hogy lehetőség szerint az online beiratkozási módot válasszák. Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a tanítási év megkezdésekor (2021. szeptember 1.) benyújtani. A megadott időpontban a beiratkozási lapot kérjük elektronikus módon beküldeni a  beiratkozas.iskola@efrem.hu e-mail-címre.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a szülő és a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, tajkártyája

– a gyermek egészségügyi törzslapja (ha kiadta az óvoda), oltási könyv másolata iskolai beiratkozás esetén

–  a gyermek esetleges betegségét, sajátos nevelési vagy speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás

– elvált szülők esetében a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum

– nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt.92.§)

– papi ajánlás (amennyiben még nem adta le), mely honlapunk irattárából letölthető

– gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen.

Intézményünkben a felvételi eljárás során előnyben részesítjük a keresztény vallásukat gyakorló családok gyermekeit, kiemelten a görögkatolikus családokét, amelyet lelkészi ajánlással kérünk alátámasztani.

A gyermek felvételéről és a felvett tanulók osztályba sorolásáról a beiratkozást követően az igazgató dönt, döntéséről a szülő határozatban kap értesítést.

Az iskolai felvételt elutasító határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI (4024 Debrecen, Kossuth u. 44.) intézményvezetőjének nyújtható be jogorvoslati kérelem (fellebbezés), a Hajdúdorogi Főegyházmegyének (4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) címezve.

Debrecen, 2021. április 12.

Tisztelettel:

Dr. Baloghné Tóth Ibolya

intézményvezető