Templombúcsú október 4-én

Főszékesegyházunk templombúcsú ünnepét október 4-én a 10.00 órakor kezdődő Szent Liturgiával tarjuk. A Szent Liturgiát Fülöp metropolita atya fogja végezni, a búcsúi szónok a debreceni kerületünk új esperese, Dr. Szarka Gergely atya lesz.