A délutáni foglalkozások rendje

Intézményünkben a nevelés-oktatást – a köznevelési törvény szerint – a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak.

Alsó tagozaton a napközi foglalkozás és a szakkörök 16 óráig tartanak.

A felső tagozaton 15 óráig választható szakköröket, 16 óráig tanszobai felügyeletet biztosítunk diákjainknak.

Abban az esetben, ha a gyermeknek intézményen kívüli elfoglaltsága van, a szülőnek/gondviselőnek az intézményvezetőnél kérvényeznie kell a szakkörök/foglalkozások alóli felmentést.

Ehhez szükséges formanyomtatvány az iskola honlapjáról (www.efrem.hu/irattar) tölthető le, illetve a portán személyesen átvehető. A kitöltött dokumentumot az osztályfőnöknek kérjük leadni!

 Tisztelettel:

az iskolavezetés