A könyvmoly 2. b

A betűtanulási időszak után a legfontosabb célom az olvasás megszerettetése tanítványaimmal, a könyvek utáni érdeklődés felkeltése, ezáltal a szövegértés fejlesztése.

Szorgalmi feladatként, ha egy könyvet elolvasnak a gyerekek – ami lehet egy mondókáskönyv, verseskötet, meseregény, ismeretterjesztő stb. – könyvajánlót tartanak az osztálytársaknak, ami önbizalomépítő, szóbeli szövegalkotást fejlesztő, szókincsgyarapító tevékenység is egyben. Öt beszámoló után kapnak egy ötöst, ami motiváló hatással bír, mellesleg javíthatja a magyar irodalom tantárgy átlagát. Nagy örömmel mondhatom, hogy nincs olyan tanuló az osztályban, aki a tanév során ne olvasott volna el egy könyvet, sőt olyan is van, aki a 37.-nél jár. Büszkeséggel tölt el, hogy ennyi ügyes gyermek jár a 2. b osztályba. (Tompáné Krizsanyik Orsolya)