A nemzeti összetartozás napja

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a diákjaink Juhász Gyula Trianon című versének meghallgatásával kezdték a reggelt, majd tanáraik vezetésével beszélgettek a nap fontosságáról.

Felidézték mindazokat az emlékeiket, amelyek őket az elcsatolt Felvidékhez, Kárpátaljához, Erdélyhez vagy a Délvidékhez kötik. Bár már 2 éve nem volt alkalom a Határtalanul program keretében találkozni a határon túli magyar fiatalokkal, de a családjukból hozott emlékeik között bőven voltak olyanok, amik ezekhez a gyönyörű vidékekhez kötötték őket.

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.