Egészségügyi ellátás

Az iskola egészségügyi ellátása:

Iskolaorvos: Dr. Orosz Elvira

Rendelési ideje: szerda 8:00-14:00 (fogadóóra: 8:00-10:00)

Iskolavédőnő: Tógyer Katalin

Rendelkezésre álló idő: szerda 8:00-16:00 (fogadóóra: 12:00-14:00)

Elérhetősége: +36 20/661-6283

Az óvoda egészségügyi ellátása:

Az óvoda orvosa: Dr. Polonkai Edit

Óvodavédőnő: Scherfelné Orosz Anita

Elérhetősége: +36 20/661-6225