Három nap tanulás és csapatépítés

Egy rendkívül érdekes és sokrétű továbbképzésen vettek részt iskolánk pedagógusai 2021. október 15. és 17. között Mezőkövesden. Az előadásokon és a csoportfoglalkozásokon rengeteg hasznos ismerethez és tapasztalathoz juthattak a tanítók és tanárok. Mindezek mellett remek alkalom volt ez az együtt töltött három nap a csapatépítésre is.

A képzés átfogó módon mutatta be Közép- és Kelet-Európa közelmúltjának jelentős eseményét, a rendszerváltoztatást, annak előzményeit és az azóta eltelt időszak jelentős társadalmi változásait. A legújabb tudományos kutatások, dokumentumok, források megismertetésével gyarapította a résztvevőknek ezen eseményekről meglévő ismereteit, valamint segítette azt a nevelői munkát, melynek során a pedagógusok a tanulók állampolgári kompetenciáit fejlesztik. A tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások bemutatásával gazdagította a résztvevők pedagógiai módszertani eszköztárát, ezáltal hozzájárult a rendszerváltoztatás témájának sokrétű, a legkülönbözőbb tantárgyak tanítása és a tanórán kívüli nevelési-oktatási folyamatok során megvalósuló feldolgozásához, így közvetve – a kapcsolódó készségek, képességek és attitűdök formálásával – a tanulók állampolgári kompetenciáinak fejlesztéséhez is.