Új ikonokkal gazdagodott iskolánk

A Szent Efrém-iskola jó pár felújításon, átalakuláson ment keresztül az elmúlt évek alatt. Az új környezet most tovább szépül: új ikonokkal ékesítik fel az iskola ebédlőjét.

Az Istenszülő oltalma

A görögkatolikus egyházban október elseje jeles nap. Ekkor emlékezünk meg az Istenszülő, Szűz Mária oltalmáról.

„…jöjj el, és lakozzál mibennünk…!”

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője, az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

Nagyheti szertartások

Kedves Szülők és Diákok! Az alábbi időpontokban tudunk online vagy személyesen bekapcsolódni a nagyheti szertartásokba.

Szentelés iskolánkban vízkereszt napján

Január 6-án vízszentelési szertartást tartottak főszékesegyházunkban. A liturgia után Sivadó Miklós atya megszentelt vízzel hintette be a Szent Efrém-iskola helyiségeit is.

A három szent főpap ünnepe

Egyházunk január 30-án három szent főpapot ünnepel, akik nemcsak együtt vannak a mennyben, hanem egy korban is éltek és barátok voltak.