Intézményvezetői tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Dicsőség Jézus Krisztusnak! A koronavírus-járvány miatt iskolánk is átállt 2020. március 16-tól a digitális, tantermen kívüli munkarendre. Az oktatás továbbra is folyik.

Az oktatás/nevelés minden érintettjétől másfajta hozzáállást kíván ez az időszak. A tantermen kívüli digitális munkarend a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását teszi szükségessé. Kezelnünk kell pl. azokat a helyzeteket, amikor a tanuló önhibájából nem vesz részt a munkában, de kezelnünk kell pl. az év végi osztályzatok kialakítását, annak elvét, az osztályozó vizsgák, a leendő első osztályosok és óvodások beiratkozásának, lebonyolításának rendjét. Ezekről a folyamatosan megújuló honlapon szerezhetnek információkat.

A Szent Efrém-iskola tantestülete egységesen elfogadva a Google Tanterem-alkalmazás mellett döntött. Ez azért segítség az oktatás minden szereplője számára, mert csak egy alkalmazást kell használni minden osztályban, minden tantárgy esetében. Azoknál a családoknál különösen pozitív módon mutatkozik meg az egységes használat előnye, ahol több iskoláskorú gyermeknek kell teljesítenie a tanulás elsajátításának követelményeit. Az iskola igazgatója minden osztályban tagként jelen van.

A vezetés felmérte az osztályfőnökök segítségével, hogy minden tanuló esetében biztosítottak-e az ehhez szükséges eszközök. Akinek nem állt rendelkezésre ilyen eszköz, az iskola leltári számmal ellátott laptopot biztosított.

Az eltelt két hét tapasztalatait a tanárok egy digitális értekezleten osztották meg egymással 2020. március 30-án. Itt kialakításra került egy egységes, szervezett tananyag-megosztási rendszer, amely rendszerben a tanuló, a szülő és a pedagógus az elkövetkezendő hetekben, hónapokban kiszámítható, átlátható módon követheti a digitális tanulást.

Úgy látjuk, a szaktanárok rendkívül aktívan dolgoznak azon, hogy a tanulók a tananyagot otthoni keretek között is képesek legyenek elsajátítani, igyekeznek a legjobb, legváltozatosabb módszereket megtalálni. Köszönet nagyszerű munkájukért, és azért, hogy figyelnek a gyermekek lelki egészségére is, arra, hogy kedves, biztató üzeneteket is adjanak számukra. Köszönet illeti a szülőket is, hogy felelősségteljes magatartásukkal segítik gyermekeiket, lehetővé teszik számukra az otthoni tanulást.

Egy folyamat elején vagyunk. Sajnos nem tudjuk, meddig szükséges az új munkamódszer alapján dolgoznunk. Természetesen, vannak hibák, és ezeket igyekszünk minél hamarabb orvosolni. Az új munkarend első két hete azt is megmutatta számunkra, hogy a tananyagot, a tanmeneteket jelentősen át kell szabni, újra kell tervezni. Mivel sokfélék vagyunk, sokan fejlettebb, sokan pedig még kevésbé kiforrott digitális kultúrával rendelkezünk. Vannak olyanok, akik a gyerekek számára küldött tananyagot túl soknak, vagy éppen túl kevésnek ítélték meg. Vonatkozik ez szülőre és pedagógusra egyaránt. Türelmet kérünk az érintettektől. Az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlásban megfogalmazottak szerint kértük a tanárokat, figyeljenek a tananyag mennyiségére.

Nagy hangsúlyt igyekszünk arra is fektetni, hogy a tanuló csak a legszükségesebb időt töltse a digitális eszközzel a tananyag feldolgozása érdekében, és főleg a már megszokott taneszközeit, tankönyveit használja.

Korábbi levelünkben felhívtuk a szülők figyelmét a biztonságos internet-használatra. Kérjük, ne feledkezzenek el erre figyelmeztetni gyermekeiket is. De az iskolavezetés és az osztályfőnökök több olyan csatornát is javasoltak már Önöknek, amik változatossá képesek tenni ebben a szokatlan, veszéllyel teli helyzetben a tudás elsajátítását, vagy sokakat érdeklő kérdésekről beszélgetnek, Pl. új, hogy a Facebook oldalon megnyílt egy Digitális szülő csoport, ahol sok hasznos információt kaphatnak.

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy még egyszer köszönetet mondjak eddigi hozzáállásukért, segítségükért. Most különösen fontos, hogy gyermekeik mellett legyenek.

Mindemellett kérjük, a gyermek életkorának megfelelően segítsenek neki megérteni ezt az időszakot, válaszoljanak a kérdéseire, adjanak hiteles, de megnyugtató válaszokat, beszélgessenek sokat egymással. Használják ki az internet-adta lehetőségeket, és ne személyesen, hanem csak virtuálisan, de keressék fel szüleiket, nagyszüleiket, ismerőseiket. Tegyék lehetővé, hogy a gyermek tudjon napi kapcsolatban maradni barátaival, osztálytársaival, tanáraival, lelki és iskolai vezetőivel. A kapcsolattartás segítése érdekében egy táblázatot találnak az iskola honlapján (sok egyéb információval együtt, ezért kérjük, időnként nézzenek rá), amelyben megadtuk azokat az időpontokat, amikor a tanárok és a vezetők a szülők/gyerekek rendelkezésére állnak. Ezeket vegyék virtuális fogadóórának. Ezekben az időpontokban szigorúan bizalmas beszélgetésre, email-váltásra kerülhet sor, megvalósulhat egy kétoldali kommunikáció. A szigorúan bizalmas azt jelenti, hogy a másik fél csak akkor adhatja tovább az információt, ha felhatalmazást kap rá. A pedagógus vagy a vezető az emailt a beszélgetés végén törli. Természetesen, egyeztetés alapján más időpontban is állunk rendelkezésükre, ahogy eddig is tettük.

Kérem továbbá a kedves szülőt, amennyiben úgy érzi, hogy aránytalanul megnőtt, vagy éppen csökkent gyermeke számára a tanulnivaló mennyisége, kérem, jelezze az iskola email-címén: talentum44@gmail.com.

A kormány 2020. március 27-én, a Magyar Nemzetben megjelentek ((1) 3. § b pontja) alapján a lakóhely elhagyásának alapos indoka lehet a továbbiakban is a napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése. Azon gyermekek számára, akiknek a szülei ezt munkavégzés vagy egyéb alapos ok miatt ezt igénylik, az iskolavezetés megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet mind az óvodában, mind az iskolában. Ez nem intézményi foglalkozásokat, hanem felügyeletet jelent. Ebben az esetben írásban kérjük, jelezzék a vezetőség felé a fent megadott email-címen.

Továbbra is törekszünk arra, hogy megnyugtató, kiszámítható és egységes módon haladjon tovább iskolánkban a digitális munkatrend. Nagyon fontos, hogy a gyermekek életében szervezettség, egyfajta napirend legyen, amihez alkalmazkodni tud, és kevésbé stresszesen élje meg a mindennapokat. Energiáikat, figyelmüket a tanulásra, ismeretszerzésre, kompetenciáik fejlesztésére fordítsák, és hogy ebben tőlünk és Önöktől minden támogatást megkapjanak.

Közös a felelősségünk továbbra is, mi az Önök kincseiért, gyermekeikért dolgozunk.

Kérem jószándékú együttműködésüket.

Kövessék az időnként közzétett üzeneteinket, tájékoztatóinkat, az online- miseközvetítéseket a hd.gorogkatolikus.hu oldalon, az M5- csatornát.

 Imádkozzanak reggel és este gyermekeikkel.

Áldott Nagyböjti időt kívánok.

https://www.youtube.com/watch?v=bOF9-X5UhVY

Isten áldása legyen rajtunk és kérjük a Szentlelket, segítsen minden ügyeinkben!

https://www.youtube.com/watch?v=cvslqg0Rtlg

„Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / midőn tehozzád kiáltok; / hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek fölemelése / esti áldozat gyanánt. / Hallgass meg engem, Uram!”

Szeretettel közeledjetek!

Debrecen, 2020. 03.30.

Dr. Baloghné Tóth Ibolya

Intézményvezető