Iskolánkról röviden

Iskolánk 2012. szeptember 1-je óta viseli Szent Efrém nevét, korábban Bányai Júlia Általános Iskolaként emeltük Debrecen város közoktatásának színvonalát. Jelenlegi fenntartónk a Hajdúdorogi Főegyházmegye. A görögkatolikus szellemiséget követve kiemelten fontosnak tartjuk intézményünk diákjainak erkölcsi, illetve hitéleti nevelését, megőrizve a kiváló „bányais” örökséget. Hiszünk abban, hogy a nyugodt, szeretetteljes légkör egy biztos pontot jelent diákjaink életében, akiket hozzásegítünk ahhoz, hogy szilárd erkölcsi alapokkal és kellő tudással felvértezve álljanak majd helyt későbbi tanulmányaik során. Óvodai tagintézményünk kiváló bázist biztosít a beiskolázáshoz, de kapunk nyitva áll bármilyen felekezethez tartozó családok gyerekei előtt.

Lelki élet

Iskolánk görögkatolikus szellemisége együtt jár azzal, hogy heti két hittanóra színesíti az órarendet. Ezek természetesen a felekezetnek megfelelő hitoktatást jelentenek. A görögkatolikus egyházi ünnepek iskolai rendezvénynek is számítanak egyúttal, ezeken rendszerint minden diákunk részt vesz. Lelki vezetőnk, Sivadó Miklós atya az iskola dolgozóival együtt azon fáradozik, hogy világnézeti hovatartozástól függetlenül minden gyermekünk otthonának tekintse az intézményt.

Főbb sajátosságaink

Óvodai tagintézményünk négy csoporttal, 110 fővel kezdte az idei tanévet. Célunk a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődésének elősegítése, az iskolai életre felkészítés. Családias intézmény vagyunk. Iskolánkba 367 tanuló jár, 8 alsó és 8 felső tagozatos osztályunk van. Alsóban napközis, felsőben tanulószobai ellátást, illetve menzát biztosítunk. Az „A” osztályosok emelt szinten tanulják az ének-zenét, a „B” osztályok magasabb óraszámban részesülnek idegen nyelvi (angol vagy német) és informatikai oktatásban. 2003 óta alapfokú művészetoktatás bevezetésére nyílt lehetőség, jelenleg furulya, fuvola, ütő, zongora, zeneismeret, grafika és néptánc tanszakok működnek. Az iskola életében fontos szerepe van a tanórán kívüli tevékenységeknek, szakköröknek. Médiás tanulóink színvonalas újságot szerkesztenek, változatos magazinműsorokat készítenek, s már négy alkalommal elnyerték „Az év diákrádiója” országos címet. Működik intézményünkben kézműves- és természetjáró szakkör, vállalunk ECDL-Start vizsgára való felkészítést, szervezünk matematikai logika tehetséggondozást, tartunk citeraoktatást, kölyökatlétikát, felzárkóztató foglalkozásokat és felvételi előkészítést is.

Zeneoktatás

Az iskola emelt szintű ének-zene oktatása sokéves, sikeres múltra tekint vissza. 60 évvel ezelőtt a több díjjal jutalmazott Kissné Weiser Katalin, mindenki Kati nénije alapította az iskolában az ének-zene tagozatot, amely megalakulása óta számos országos és nemzetközi sikert tudhat magáénak. Az oktatás Kodály Zoltán útmutatásai alapján történik, nagy hangsúlyt fektetve a zene szeretetének kialakítására, természetesen a biztonságos és magas színvonalú zenei alap megteremtésén túl. Iskolánk célja, hogy a zenei osztályokba járó gyerekek egy, a zene által összetartott, kiváló morális közösség tagjai legyenek. Kórusvezetőink szakmailag kimagasló teljesítményét több országos kitüntetéssel ismerték már el, többek között az Artisjus-díjjal is. Az alsós zenei tagozat karnagya Deli Gabriella tanárnő, aki 1991 óta vezeti az alsósokból álló Szivárvány Gyermekkart. A felsős és ifjúsági kórus, a nemzetközi hírű Lautitia kóruscsalád munkáját Nemes József tanár úr irányítja.

Kórussikerek

A kóruséneklés a magas színvonalú zenei munkán kívül az összetartozás, a közös sikerek, és a fáradságos munka felejthetetlen élményét nyújtja. Mindez segít a diákjainknak az élet más területén is kitartóvá, megbízhatóvá és csapatemberré válni. A minden évben megszervezett országos és nemzetközi utak az életre szóló élményen túl nagyfokú önállóságra is nevelnek. Bizonyított tény, hogy a zenei alapokkal rendelkező gyerekek értelmi és érzelmi kifinomultsága magasabb szintű kortársaikénál. Hétköznapi munkánk során ezeket a szempontokat szem előtt tartva igyekszünk a korábbi évek sikereit tovább folytatni.

Kórusaink évek óta hazánk meghatározó énekkarai, számos hazai és nemzetközi sikert tudhatnak magukénak. Arany minősítések, nemzetközi első, második helyezések, világ- és Európa-bajnoki cím, különdíjak, nagydíjak, karnagyi különdíjak sokasága fémjelzi az itt folyó munkát. Állandó szereplői vagyunk a legnevesebb hazai kórusversenyeknek, mint például a Kodály Zoltán Magyar Kórusverseny, Országos Érdi Kórusfesztivál, illetve a magyar rendezésű Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen is rendre kitűnően teljesítünk.

A kórusversenyeken túl számos könnyűzenei és színházi produkciónak voltunk közreműködői. Olyan nagyszabású produkciókban vettünk részt, mint például Puccini: Turandot, Bohémélet, Muszorgszkij: Borisz Godunov, Korngold: Halott város című operája. (További információ: www.lautitia.hu)