„…jöjj el, és lakozzál mibennünk…!”

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője, az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.
A Szentlélek mindenkit eltölt adományaival, akik nyitott szívvel várják és befogadják Őt. Kérjük mi is: „…jöjj el, és lakozzál mibennünk…!”

Áldott Pünkösdöt!