Köszönjük, ha ránk gondolnak, amikor adójuk 1 százalékáról rendelkeznek!

Kérjük, ne feledkezzenek meg alapítványinkról és egyesületünkről, amikor adójuk 1 %-áról rendelkeznek. Számunkra hatalmas segítség minden „apró százalék”.

Néptáncoktatásért Közhasznú Alapítvány:
18541155-1-09
Szivárvány Gyermekkarért Alapítvány:
18563258-1-09
Lautitia Zenei Egyesület:
18997972-1-09
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma:
0011

1+1%-os rendelkezés 2023-ban

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.
Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.
A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be
• az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
• az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
• külön, a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
• a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
• az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
• a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
• 2023. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.
A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.
A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Jövő év januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.