Legyünk kitartók és alázatosak!

Szeptember 8: Szűz Mária születésének emléke. Ebből az alkalomból Szent Liturgián vettek részt iskolánk diákjai. (Bródi-Szilágyi Ilona beszámolója)

Troszt Máté atya prédikációjában kiemelte: nagyon kevés úgynevezett „születésnapról” emlékezik meg egyházunk. Az egyik Jézus Krisztus születése, a másik Keresztelő Szent Jánosé és végül, de nem utolsó sorban az Istenszülő születése.
Mária világra jöttének körülményeiről a hiteles evangéliumokban semmiféle híradást nem találunk. A II. században keletkezett Jakab ősevangélium mond el az Istenszülő életéről is nagyon sok dolgot. Ebből tudjuk meg, hogy Mária szülei: Joákim és Anna öregkorukig gyermektelenek voltak. Isten angyala felkereste a pusztában szomorkodó Joákimot és Annát Isten üzenetével, hogy olyan gyermekük születik, akiről az egész földkerekségen beszélni fognak. Amikor hónapjai beteltek és szült, így szólt a bábához: Mit szültem? Az így válaszolt: Leányt. Lelke igen megörvendezett ezen a napon és pólyába csavarta őt. Majd letöltötte Anna tisztulásának napjait, táplálta gyermekét és a Mária nevet adta neki.
Máté atya arra kérte a diákokat, hogy egyfajta kettősség jellemezze őket az új tanévben: legyenek kitartók, mint Joákim és Anna volt, hogy nem adták fel, addig imádkoztak a Jóistenhez, amíg meg nem áldotta őket idősebb korukra egy gyermekkel. Illetve legyenek alázatosak, mint Mária volt földi élete során.