Szabó Magda: Abigél

A regény tartalmára vonatkozó tesztkérdések; a mű digitális változata és egyéb érdekességek

Az összetett mondatok

Az alá- és mellérendelő összetett mondatok elemzése; írásjelhasználat az összetett mondatokban; az idézés

Szószerkezetek és mondatrészek

A szószerkezetek fajtái; a mondatrészek fogalma, jelölése, kérdései, kifejezőeszközei, egyéb jellemzői; az állítmány, az alany, a tárgy, a határozók és a jelzők felismerése; ágrajz

Tudáspróbák

Összefoglaló és ismétlő tesztek, röpdolgozatok vegyesen