Szabó Magda: Abigél

A regény tartalmára vonatkozó tesztkérdések; a mű digitális változata és egyéb érdekességek

Az összetett mondatok

Az alá- és mellérendelő összetett mondatok elemzése; írásjelhasználat az összetett mondatokban; az idézés