Minőségi idő az édesapákkal

A 2. b osztály tanulói szeretettel hívták és várták az édesapákat apák napi programjukra március 18-án délután. (Kovács–Bojté Brigitta és Réti Éva beszámolója)

Miért éppen József napkor? – fogalmazódhat meg bennünk a kérdés. Szent Józsefet engedelmessége – az, ahogy szolgálta a Szent Családot Jézus gyermekkorában – az egyik leginkább kedvelt szentté tette. S bár egy szót sem szól a Szentírásban, csendes hűsége és családjáról való lelkiismeretes gondoskodása példaként áll előttünk, példaként az édesapák előtt.

A nagyon jó hangulatú délutánon először az iskola tornatermében sorversenyen izgulhattunk egymásért, ezután – közkívánatra – közös kosárlabdázás következett, majd kis pihenő után ünnepi gondolatainkat fogalmaztuk meg versekben.

A közös élmény, az együtt töltött minőségi idő fontosságát az alábbi kis történet nagyon jól summázza.
– Apa, megkérdezhetem, mennyi az órabéred?
– Ez nem a te dolgod.
– De mégis mennyi?
– Ha valóban tudni szeretnéd, ezer forint.
– Apa, adj kölcsön ötszáz forintot.
– Mit képzelsz, biztos megint valami butaságra kell… Tudod, mennyit kell ötszáz forintért dolgoznom? Nem adok.
A kisfiú szomorúan bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Az apa még mindig bosszankodott, majd amikor lenyugodott, bement a fia szobájába.
– Alszol fiam?
– Nem apa, ébren vagyok.
– Ne haragudj, túl kemény voltam. Nagyon fárasztó volt a mai napom.
Elővette az ötszáz forintot és odaadta a fiának.
– Tessék, fiam.
– Köszönöm, apa! – mosolyogva elővette a párnája alól a másik ötszázast.
– Miért akarsz még több pénzt? – kérdezte az apa, és ismét elkezdett mérgelődni.
– Mert nem volt egyben az összeg, de most már elegendő. Most már van ezer forintom. Apa vehetek egy órát az idődből?
A fiú átnyújtotta a pénzt az apjának.
– Kérek az idődből holnap egy órát, amit együtt tölthetünk.
Az apa elérzékenyülve magához ölelte gyermekét, és kérte, hogy bocsásson meg neki.

Szívből kívánunk minden családnak szeretetben eltöltött minőségi időt! Éljenek az édesapák!

Ima Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása! Ámen.