November 21: az Istenszülő templomba vezetése

Ünnepre gyűlt össze a Szent Efrém-iskola és -óvoda minden gyermeke az Attila téri templomban november 21-én. Sivadó Miklós atya úgy fogalmazott: jó helyen vagyunk. A templomban. Annak idején, amikor Szűz Mária is megjelent a templomban, már előre vetítette, hogy előbb-utóbb az Úr Jézus is el fog jönni. A karácsony előtti böjti időszak egy várakozás. Elsősorban azt szeretnénk, arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, és a szívünkbe is beköltözzön az Isten, ezáltal a szeretet.

Az Istenszülő templomba vezetése

Szent Jakab ősevangéliuma elbeszéli, hogy a boldog házaspár: Joakim és Anna, leány gyermeküket, Máriát 3 éves korában felvitte a templomba, hogy Isten szolgálatára adja. A hagyomány szerint Zakariás főpap, a Szentlélektől megvilágosítva, a Szentek Szentjébe vezette be Máriát. Ez jel volt arra, hogy befejeződik az Ószövetség és megkezdődik az Újszövetség, mivel nemsokára megjelenik a Megváltó. Ez az ünnep külső körülményeit tárja elénk. Ez azért történt, hogy Mária előkészüljön. Mária születésével Isten a világnak adta azt a szeplőtelen testet, amelyből a világnak a Megváltó megszületik. Templomba vezetésével megkezdődött az ő lelki felkészítése az előtte álló magasztos feladatra. Ez a mai ünnep belső tartalmát tárja elénk. Az ősevangélium ezzel fejezi be: „Mária olyan volt ott a templomban, mint egy örvendező gerlice, táplálékát az angyalok kezéből kapta.” (Bródi-Szilágyi Ilona)

Fotók: Sipos András 7. a