Sok-sok programmal telt névadónk hete

A Szent Efrém-hét az iskolánk védőszentjének emléknapját követő hétfőn, január 30-án kezdődött. Ekkor ünnepi Szent Liturgián vettünk részt. A tanítás jelmondata így hangzott: „Jól csak a szívével lát az ember”. Délután Böjte Csaba atya tartott rendkívüli hittanórát a nagyobb diákoknak. Arra tanított, hogy „legyetek ajándékok, hiszen mindannyian erre születtünk”! Este a szülők hallhattak tőle előadást „Szeressük ki egymásból a jót” címmel.

Kedden az alsósainknak szerveztünk felolvasóversenyt, Szent Efrém egyik beszédének részletéből készülhettek fel a diákok.

Szerdán „hamuban sült pogácsát” kaphattak az iskola folyosóján azok a „vándorok”, akik jól válaszoltak védőszentünk életrajzából feltett kérdésekre. Délután a felsős kosarasok mérték össze tudásukat és erejüket a tanárokkal a kosárlabdacsarnokunkban. Mindkét csapat lelkes szurkolótábor támogatását élvezte a mérkőzés alatt.

Csütörtökön a „Jézus találkozása Simeonnal” ünnep révén Szent Liturgiával kezdtük a napot. Délután az alsósok interaktív osztályvetélkedésben vettek részt, teremről teremre vándorolva a feladatok kapcsán. A felsősök számára házi hittanverseny volt a mennybemenetelt követő időszakból. Hét csapat mérte össze tudását.

Pénteken a felső tagozat versengett a számukra megszervezett interaktív vetélkedősorozatban, miközben az alsósok a tornateremben sorversenyeztek. Erre a napra elkészültek a meghirdetett rajzverseny alkotásai és az osztályok tablókészítő versenyének művei is, melyek iskolánk díszére váltak. A hét nevelőtestületi értekezlettel zárult. Jó volt együtt ünnepelni!

(Sivadó Miklós beszámolója – fotók: Sipos András és Szoboszlai Csaba)