Szent Anna foganásának ünnepe

Szent Liturgián vettek részt iskolánk tanulói, dolgozói az Attila téri székesegyházban Szent Anna foganásának ünnepén, december 9-én.

Ennek az ünnepnek első tanúságtételei a 720 körüli évekből származnak. Ekkoriban Eubea-i János egyik szentbeszédében megemlíti, hogy még nem mindenütt ünneplik ezt. Az ünnep alapja egy apokrif, de tiszteletreméltó és hitbeli tévedést nem tartalmazó elbeszélés. A szentatyák átadott hagyománya szerint a Szent Istenszülő születése előtt 9 hónappal Isten elküldte angyalát Joakimhoz és meddő feleségéhez, Annához. Mint az ószövetség többi nagy alakja, Mária is az ígéret gyermekeként születik. Isten közbelépése folytán jön e világra a „Legtisztább”, aki e földi életre hozza majd az Életadót.