Urunk mennybemenetelének ünnepén

„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk… Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél…” (Szent Ágoston)

Óvodások és iskolások egyaránt Szent Liturgiával ünnepeltek május 18-án. Gyermekek ajkáról szólt az ima és az ének a főszékesegyházban Urunk mennybemenetelének ünnepén.